KLAVERBLAD VERZEKERINGEN INNOVEERT vrijdag 05 oktober 2007 // 13:12 Klaverblad Verzekeringen innoveert
Met trots introduceert Klaverblad Verzekeringen deze maand twee nieuwe producten: een autoverzekering zonder bonus-malus en een arbeidsongeschiktheidsverzekering die volledig gericht is op herstel en re-integratie. Zowel de Royaal autoverzekering als de Actieve Ondernemers AOV biedt een zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Met de introductie van deze producten toont Klaverblad Verzekeringen zich een betrouwbare én innovatieve partner voor het intermediair.

De Royaal autoverzekering
De nieuwe Royaal autoverzekering van Klaverblad Verzekeringen kent geen bonus-malus meer. Belangrijk voordeel hiervan is dat aan iedere automobilist direct een zeer concurrerende premie kan worden geboden, ongeacht het aantal schadevrije jaren. Extra premie betalen voor bonusbescherming is niet meer nodig.

Op de hoofdpremievervaldatum wordt jaarlijks de premie aan de leeftijd aangepast, totdat de laagste premie is bereikt. Als een klant een jaar geen schade meldt, krijgt hij of zij een korting van 15% op de premie van het volgende verzekeringsjaar. Klanten die hebben bewezen goede rijders te zijn (met acht of meer schadevrije jaren), ontvangen deze korting zelfs al direct in het eerste verzekeringsjaar.

De dekking van de Royaal autoverzekering is zeer uitgebreid. De nieuwwaarderegeling geldt tot € 75.000,- en accessoires zijn tot € 1.500,- gratis meeverzekerd. Bestaande klanten met een autoverzekering van Klaverblad Verzekeringen kunnen probleemloos overstappen naar de Royaal autoverzekering.

Hoewel de Royaal autoverzekering geen bonus-malus kent, blijft Klaverblad Verzekeringen de schadevrije jaren wel op de gebruikelijke wijze registreren en doorgeven aan Roy-data.

De Actieve Ondernemers AOV
Voor de ondernemer die zich actief met de toekomst bezighoudt, heeft Klaverblad Verzekeringen de Actieve Ondernemers AOV ontwikkeld die volledig gericht is op herstel en re-integratie

Bij de Actieve Ondernemers AOV wordt de verzekerde gedurende de eerste drie jaar van arbeidsongeschiktheid vanuit Klaverblad Verzekeringen begeleid met als doel zo veel mogelijk te blijven deelnemen aan het arbeidsproces. De voortzetting van het bedrijf van de verzekerde is immers vaak voor een groot deel afhankelijk van zijn inspanningen.

In eerste instantie wordt gekeken naar werkzaamheden die de verzekerde gewend was om uit te voeren. Wordt er geen passende functie gevonden, dan wordt gezocht naar andere werkzaamheden binnen het eigen bedrijf. Mocht dit ook niet slagen, dan is de volgende stap het zoeken naar werkzaamheden buiten het eigen bedrijf die recht doen aan de opleiding en werkervaring van de verzekerde. Gedurende deze drie jaar blijft de verzekerde recht houden op een uitkering op basis van het eigen beroep, ook al slaagt de re-integratie en verwerft de verzekerde daadwerkelijk een nieuw inkomen. De ondernemer wordt dus direct beloond voor zijn inzet.

Na drie jaar wordt de balans opgemaakt en de uitkering definitief vastgesteld. Als de re-integratie niet is geslaagd, ondanks de volle inzet van de verzekerde, blijft de uitkering gewoon doorlopen. Goed om te weten is dat ook wanneer de re-integratie wel succesvol is en de verzekerde daadwerkelijk nieuwe werkzaamheden heeft gevonden, hij of zij voor een deel het recht op een uitkering behoudt.

De bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering van Klaverblad Verzekeringen is de afgelopen jaren succesvol gebleken en gaat verder onder de naam Arbeidsmogelijkheden AOV. Op beide AOV-producten is een instapkorting van toepassing: in het eerste jaar bedraagt deze korting 30%, in het tweede jaar 15% en in het derde jaar 5%.
  • Klaverblad Verzekeringen innoveert